LoanMarket: Låna pengar och banklån.


Svar inom 5 minuter på din låneansökan från LoanMarket tjänsten är helt kostnadsfri! Nominell ränta ej tillgänglig, endast effektiv ränta.

LoanMarket: Låneförmedlaren som förstår dig

LoanMarket är en låneförmedlare som riktar sin verksamhet mot dig som kan ha svårt att bli beviljad lån på annat håll. Grundkravet för att få låna pengar är att du ska vara i stånd att betala tillbaka dem – men den något strikta kontrollen som de flesta långivare har gör att vissa låntagare inte blir godkända. Detta kan bero på saker som gamla betalningsanmärkningar, pågående skulder hos Kronofogden eller detaljer som att låntagaren inte har en fast anställning utan jobbar timvis eller på vikariat.

När du skickar in din låneansökan till LoanMarket, kommer den att vidarebefordras till ett tjogtal banker. Några av dessa godkänner betalningsanmärkningar. Andra beviljar lån trots pågående skulder. Och vissa andra kräver inte en fast anställning – det är årslönen som avgör om du ska bli beviljad lånet eller ej. Eftersom låneförmedlaren även konkurrensutsätter bankerna, sänks räntesatsen ytterligare: alla tävlar om att få ha dig som kund, och då måste ju erbjudandet kännas lockande.

Via LoanMarket kan du ansöka om en lånesumma på upp till 30 000 SEK om du har en pågående skuld. Är du helt skuldfri kan du ansöka om upp till 400 000 SEK, som du betalar av under en period på 1 – 15 år. Den lägsta räntan går på 4,95 %. Genom att välja en kortare löptid kan du sänka den månatliga räntan. I de erbjudanden som du kommer att få av banken står det angivet hur mycket varje lån kommer att kosta – på det sättet kan du hitta det som är förmånligast för dig.

Villkor for lån hos LoanMarket

  • Minsta lån: 5000 kr
  • Största lån: 500000 kr
  • Lägsta räntan: 4.95%
  • Högsta räntan: 17.55%

Banklån & ränteutveckling LoanMarket